Ingen erstatning

Ingen regning

Ring på 80 200 700

advokaterne@erstatningsadvokaterne.dk

  Kan vi hjælpe dig? Spørg gratis:


  Er du kommet til skade?

  Få en gratis forhåndsvurdering af, om det kan svare sig at antage advokat på sagen:

  trustpilot

  “Værsgo. Her er de bedste erstatningsadvokater! Fra dag 1 efter min voldsomme ulykke på en motorvej for tre år siden, har de været ved min side. De har ordnet al papirarbejde, været hamrende dygtige til at få de allerbedste erstatninger hejst hjem til mig.  … . De svarer prompte på mine mails, og er altid 100% lydhøre! Jeg er dybt taknemmelig.”

  Marianne Palm

  Har du været udsat for en trafikulykke, vil du som hovedregel – når der er andre køretøjer involverede – have ret til fuld erstatning fra modpartens ansvarsforsikringsselskab. Det gælder således uanset hvem, der har “skylden” for uheldet.

  Kommer du ud for en ulykke, eller bliver du pådraget en sygdom i forbindelse med arbejdsrelaterede forhold, kan du have ret til erstatning i henhold til Arbejdsskadesikringsloven. I et sådant tilfælde vil din sag blive behandlet hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der træffer afgørelse.

  Har du mistet en ægtefælle, en samlever, en far eller en mor eller en forsørger har du mulighed for at kræve erstatning herfor, såfremt dødsfaldet skyldes.

  Du kan få patientskadeerstatning for fysiske og psykiske skader efter undersøgelser eller behandlinger på fx hospitaler, hos egen læge eller hos fysioterapeuten og erstatning for fysiske skader efter brug af medicin.

  Pådrager du dig en personskade i din fritid, kan der være mulighed for at få erstatning.

  Er du omfattet af en eller flere ulykkesforsikringer, kan der være mulighed for at få udbetalt godtgørelse for varigt mén – dvs. den varige personskade du er blevet påført som følge af et ulykkestilfælde.

  Er du kommet til skade? Få en gratis forhåndsvurdering ved at udfylde spørgeskemaet på linket nedenfor.

  Anmeldelser

  “Værsgo. Her er de bedste erstatningsadvokater! Fra dag 1 efter min voldsomme ulykke på en motorvej for tre år siden, har de været ved min side. De har ordnet al papirarbejde, været hamrende dygtige til at få de allerbedste erstatninger hejst hjem til mig.  … . De svarer prompte på mine mails, og er altid 100% lydhøre! Jeg er dybt taknemmelig.”

  Marianne Palm

  trustpilot