Erstatning til børn og unge

Erstatning til børn og unge

 • Hvornår har et barn eller ung ret til erstatning?
 • Hurtigere afslutning på komplicerede sager
 • Målrettet og individuel rådgivning
 • Tillidsfuld dialog med skadelidte

Ring på tlf: 80 200 700 – opkaldet er gratis.

  Gratis forhåndsvurdering af, om det kan svare sig at antage advokat til sagen


  Særlige regler for børn og unge:

  Vær endvidere opmærksom på, at der gælder helt særlige regler for erstatning til børn og unge.

  Der gælder bl.a. et krav om, at erstatningsbeløb (på over kr. 75.000) skal indsættes på en forvaltningskonto i en godkendt forvaltningsafdeling, hvis barnet er under 18 år.

  Hvis barnet er under 15 år gælder der endvidere særlige regler ved opgørelse af erstatningsbeløb, hvis ulykken er dækket af en ansvarsforsikring. For børn under 15 år vil en méngrad på 5 % bl.a. udløse erstatning for tab af erhvervsevne, hvilket kan beløbe sig til flere hundrede tusinde kroner.

  Der gælder ligeledes særlige regler for erstatning til unge, der var i gang med en uddannelse på skadestidspunktet, herunder folkeskole, gymnasiet eller den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse (grundforløbet).

  Erstatning til børn og unge

  Er du i tvivl om, i hvilket omfang dit barn har ret til erstatning i anledning af en ulykke, er du velkommen til at kontakte os for nærmere vejledning.

  Erstatning til et barn blev ændret fra kr. 0 til kr. 300.000

  I en sag om erstatning til en lille dreng på 10 år, havde Arbejdsskadestyrelsen vurderet, at han ikke var berettiget til erstatning for varigt mén som følge af en ulykke. Drengen var i 2010 blevet påkørt af en bus på vej i skole. Ved ulykken pådrog han sig blandt andet et brækket lårben. Arbejdsskadestyrelsen fandt som anført, at følgerne efter ulykken ikke havde medført varige mén. Grundet Arbejdsskadestyrelsens vurdering ville forsikringsselskaberne ikke udbetale erstatning. Drengens forældre rettede herefter henvendelse til vort kontor, hvorefter vi på baggrund af en gennemgang og vurdering af særligt de lægelige akter opfordrede Arbejdsskadestyrelsen til at foretage en revurdering. Vi gjorde blandt andet opmærksom på, at Arbejdsskadestyrelsen ikke havde taget tilstrækkelig hensyn til ar på kroppen efter ulykken. Alene på baggrund af vores partsindlæg til Arbejdsskadestyrelsen, ændrede Arbejdsskadestyrelsen herefter vurderingen fra 0 til 5 % varigt mén. Dette betød, at den skadelidte dreng herefter fik en samlet erstatning på lidt over kr. 300.000,00. Da der var tale om en sag med et skadelidt barn under 15 år, udløste fastsættelse af en méngrad på 5 % nemlig også erstatning for tab af erhvervsevne. Også derfor havde Arbejdsskadestyrelsens revurdering på baggrund af vores intervention afgørende betydning.

  Advokat Michelle Bunk, Erstatningsadvokaterne