Gode råd

Hvis du kommer ud for en ulykke

Tre gode råd i forbindelse med personskader

Hvis du er kommet ud for en ulykke, bør du overveje følgende:

 • Du bør hurtigst muligt kontakte egen læge efter en ulykke. Kontakt os for at høre, hvilke oplysninger der betyder noget i din sag.
 • Du bør altid selv vælge den eller de speciallæger, som skal undersøge dig. Kontakt os for at få anbefalet en speciallæge.
 • Du skal kunne bevise, at dine gener skyldes skaden. Kontakt os for at høre, hvordan du gør det.

Når du kommer til skade, svirrer spørsmålene inde i hovedet

 • Hvem skal jeg anmelde skaden til?
 • Hvordan skal jeg anmelde skaden?
 • Hvordan skal jeg dokumentere/bevise mine tab?
 • Hvilke udgifter kan jeg få erstattet?
 • Hvilke tab i øvrigt kan jeg få erstattet?
 • Hvor meget kan jeg få i erstatning?
 • Hvor længe kan jeg få sygedagpenge?
 • Er der mulighed for tilkendelse af førtidspension?
 • Kan jeg få erstatning, når jeg ikke er sygemeldt?
 • Hvad er fleksjob?
 • Kan jeg få erstatning, hvis jeg får et fleksjob?
 • Kan jeg beskytte erstatningsbeløbet mod kreditorer m.v.?
 • Hvordan sikrer jeg mig, at jeg bliver undersøgt af en af de mest kompetente speciallæger?
 • Er det nødvendigt, at jeg bliver arbejdsprøvet?

Det er ikke muligt at svare generelt på disse meget vigtige spørgsmål. Derimod kan vi tilbyde at besvare samtlige spørgsmål ud fra din særlige situation. Vi ønsker nemlig at inddrage din totale helbredsmæssige, sociale og økonomiske situation i vore råd. Herved får du de bedst tænkelige vilkår at komme videre på – efter skaden.

10 råd, når du er kommet til skade

 1. Søge lægehjælp ved alvorlige traumer.
 2. Bed om lægejournal, og tjek om alle gener er nævnt i journalen.
 3. Hold din læge løbende orienteret om symptomernes art og omfang.
 4. Vent med at anmelde mindre alvorlige skader.
 5. Tag billeder af ulykkesstedet straks det er muligt.
 6. Noter navne adresser på vidner.
 7. Vær omhyggelig ved formulering af anmeldelse.
 8. Husk at orientere alle parter om evt. bedring eller ophør af generne.
 9. Vær omhyggelig ved orientering af evt. forværring.
 10. Sørg for dokumentation af dine tab.