Piskesmæld erstatning

Piskesmæld erstatning

 • Eksperter i sager om piskesmæld
 • Behandler aldrig to sager ens
 • Honorar følger opnåede resultater
 • Tillidsfuld og åben dialog

Ring på tlf: 80 200 700 – opkaldet er gratis.

  Gratis forhåndsvurdering af, om det kan svare sig at antage advokat til sagen


  Hos ErstatningsAdvokaterne er vi eksperter i piskesmæld erstatning. For skadelidte kan erstatningssager om piskesmæld ofte være svære at komme igennem med, og derfor er det en fordel at få professionel hjælp fra en advokat. Et piskesmæld kan være både en arbejdsskade eller en privat erstatningssag.

  Erstatning for piskesmæld afhænger af:

  • Valg af speciallæge.
  • Bevissikring fra uheldstidspunktet og indtil de varige følger kan vurderes.
  • Hændelsesforløbet – hvordan skete skaden?
  • Hvor tidligt søgte du lægebehandling?
  • Har du været sygemeldt fra skadestidspunktet?
  • Er du sygemeldt endnu?
  • Har der været perioder med raskmelding? Hvor mange? Hvor lange?
  • Din årsløn på skadestidspunktet.
  • Din tilknytning til arbejdsmarkedet forud for skaden.
  • Har du specialiseret, erfaren og ikke mindst uafhængig advokatbistand?

  Piskesmæld erstatning

  De ovenfor anførte forhold er blandt de vigtigste momenter, når erstatning for piskesmæld skal fastsættes. Der er også flere andre vigtige ting, som du skal være opmærksom på, og som vi selvfølgelig vejleder dig om, hvis vi bistår dig i din sag om piskesmæld erstatning.

  Hvor stor er en piskesmæld erstatning?

  Erstatning for piskesmæld – eller whiplash – kan udgøre alt fra 0 – 10 millioner kroner. Erstatning for erhvervsevnetabet ved piskesmæld kan udgøre alt fra kr. 0 – til  flere millioner kroner. Der fastsættes således erstatning for erhvervsevnetab i intervallet 0-85%, når der er tale om følger efter et piskesmæld.

  Udfordringen ved fastsættelse af erstatning for piskesmæld er, at der er tale om en lidelse, som i høj grad er karakteriseret ved fravær af objektive fund. Det medfører alt for ofte, at der er meget betydelige forskelle i erstatningens størrelse, da denne i mange tilfælde kommer til at afhænge af de forhold, der er nævnt ovenfor.

  Hvordan opstår et piskesmæld?

  Et piskesmæld (whiplash) opstår ved en kraftpåvirkning af nakkens og halsens bløddele. Der sker en overstrækning og forstuvning i halshvirvelsøjlen, og skaderne kan nogle gange være langvarige og derfor give mulighed for erstatning.

  Piskesmæld ses ofte i forbindelse med trafikulykker, men skaden kan også ske i mange andre situationer. Det kan være i forbindelse med vold, hvor der sker et voldsomt ryk, skub eller slag, eller hvis en person falder. Det kan også ske ved dykning.

  Symptomer på piskesmæld

  Piskesmæld – eller whiplash – er en følge af en skadesmekanisme, og de klassiske symptomer er primært karakteriseret ved smerter i nakken, smerter i hovedet, problemer med hukommelse og koncentration – såkaldte kognitive gener, og ofte flere andre symptomer. Du kan læse meget mere om de lægelige følger af denne skade – eller lidelse – ved søgning på nettet.

  Generne efter piskesmæld kan være mere eller mindre invaliderende. For så vidt angår méngraden, kan vi på baggrund af mange tusinde sager om erstatning for piskesmæld oplyse, at denne typisk fastsættes i intervallet 0 – 30%.

  Det er svært præcist at fastlægge, hvor stor méngraden er efter piskesmæld, da det for eksempel ikke kan afgøres ud fra røntgenbilleder. Det er derfor vigtigt at få en dygtig speciallæge til at undersøge dig.

  Søg læge og bistand hurtigst muligt

  Det gælder om at søge læge hurtigst muligt, hvis du har mistanke om have fået et piskesmæld. Det gælder især, hvis du oplever hovedpine eller stivhed i nakken i de første par dage efter ulykken.

  Det er selvfølgelig for at sikre dit helbred bedst muligt, men jo hurtigere du kommer til læge, desto bedre er det også for din sag om piskesmæld erstatning. Det kan få afgørende betydning for din ret til erstatning for piskesmæld, at du søger læge inden 1-2 døgn efter skaden.

  Hvis du har pådraget dig et piskesmæld – i trafikken, på arbejdet eller på anden vis – så ser vi også, at erstatningens størrelse i høj grad afhænger af, hvor tidligt i forløbet skadelidte søgte specialiseret advokatbistand til sin sag om erstatning for piskesmæld.

  Vi har behandlet mange tusinde sager om piskesmæld erstatning gennem de seneste mere end 20 år. Jo tidligere du søger vores bistand  –  jo større er chancerne for erstatning og jo større er erstatningens størrelse.

  Nogle læger tror ikke på piskesmæld

  Vil du søge om erstatning ved piskesmæld, er det en fordel at vide, at nogle læger afviser piskesmæld som sygdom. Derfor er det vigtigt at få en læge, som kan tale med patienterne og tro på dem. Heldigvis er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og de fleste speciallæger normalt mere åbne for at anerkende symptomerne.

  Piskesmældsramte har ofte andre problemer oven i sygdommen. De bliver stemplet som hypokondere, idet det ofte er svært at se på dem, at de er syge. Er du ramt af piskesmæld har du derfor behov for støtte fra kompetente fagpersoner, som du stoler på, og som kan sikre, at du får den bedst mulige erstatning efter piskesmæld.

  Kontakt os for at høre nærmere

  Kontakt os hvis du har flere spørgsmål om piskesmæld erstatning, eller hvis du vil høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe dig.  

  Piskesmæld er en lidelse, som stiller meget store krav til skadelidtes bevisbyrde. Den hjælper vi med at løfte – naturligvis. Hos ErstatningsAdvokaterne sikrer vi, at du får den rigtige størrelse på din piskesmæld erstatning, og hvis du ikke opnår erstatning, får du ingen regning.

  ErstatningsAdvokaterne samarbejder med læge, arbejdsplads og myndigheder, så du får den optimale bistand. Vores lange erfaring med personskader har givet os en grundig viden om, hvilke speciallæger der har de rette kompetencer inden for bestemte skadestyper.

  Ring til os på 80 200 700 eller skriv til os på advokaterne@erstatningsadvokaterne.dk