Nyheder

ErstatningsAdvokaterne’s VEJLEDNING

Redegørelsen er skræmmende læsning. Men måske er virkeligheden værre. For bemærk, at det endda er Arbejdsskadestyrelsens EGEN advokat, som er bestilt til at vurdere den kritik, der i årevis er [...]

Fra 0 KR. til 700.000 kr!

Pas på fejl i anmeldelsen – denne fejl havde nær kostet kr. 700.000. Sagen drejer sig om en 67 årig mand, som havde oplyst en forkert dato i sin anmeldelse af en personskade.