Forsørgertabserstatning

Forsørgertabserstatning

 • Hvem kan få forsørgertabserstatning?
 • Repræsenterer kun skadelidte
 • Optimal retssikkerhed
 • Individuel rådgivning om din konkrete sag

Ring på tlf: 80 200 700 – opkaldet er gratis

  Gratis forhåndsvurdering af, om det kan svare sig at antage advokat til sagen


  Har du mistet en ægtefælle, en samlever, en far eller en mor eller en forsørger har du mulighed for at kræve erstatning herfor, såfremt dødsfaldet skyldes:

  en anden persons erstatningspådragende handling eller undladelse, f. eks. modparten i en trafikulykke, (Erstatningsansvarsloven)
  en arbejdsulykke (Arbejdsskadesikringsloven)

  De mulige erstatninger er følgende:

  Forsørgertabserstatning – minimum kr. 932.000 i 2015 (reguleres årligt)
  Overgangsbeløb på kr. 156.500 i 2015 (reguleres årligt)
  Rimelige begravelsesudgifter til den efterladte, dog kun såfremt der ikke modtages overgangsbeløb

  Forsørgertabserstatning

  Krav på forsørgertabserstatning – her på 2 mio. Uanset “egen skyld”

  Ægtefælle til en trafikdræbt kontaktede mig vedr. deres private forsikringer. Ægtefællen var ikke klar over, at hun kunne kræve erstatning fra modpartens forsikring, når ægtefællen selv var skyld i uheldet.
  Vi opgjorde og krævede en erstatning på ca. 2 mio kroner, som blev betalt straks uden indsigelser fra modpartens forsikringsselskab, som var Codan.
  Mange efterladte ved ikke, at de har krav på erstatning for tab af forsørger, når de mister en ægtefælle eller samlever ved en trafikulykke, hvor andre biler er involveret. Nogen tror, at man kun har ret til erstatning, hvis der var tale om egentlig forsørgelse. Sådan er det ikke. Allerede den omstændighed at man er gift, eller har været samlevende i en længere periode, medfører ret til erstatning for tab af forsørger – uanset hvordan man ”forsørgede” hinanden.

  Advokat Michelle Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne