Patientskadeerstatning

Patientskade erstatning

 • Hvem kan få patientskadeerstatning?
 • Hurtig afslutning på sager
 • Specialister i personskader
 • Stor viden om speciallæger

Ring på tlf: 80 200 700 – opkaldet er gratis

  Gratis forhåndsvurdering af, om det kan svare sig at antage advokat til sagen


  Har du som patient fået fysiske eller psykiske skader som følge af en undersøgelse eller behandling, så kan ErstatningsAdvokaterne hjælpe dig med at søge om patientskadeerstatning. Vi er udelukkende specialiseret i personskader og har erfaring fra flere tusind sager.

  Hvor stort et beløb, du kan få i patienterstatning er meget forskelligt fra sag til sag, og hos os betaler du kun, hvis det ender med en erstatning.

  Hvad kan jeg søge patientskadeerstatning for?

  Det er muligt at søge om patienterstatning, hvis du har fået en fysisk eller psykisk skade efter besøg på et hospital, hos egen læge eller hos fysioterapeuten. Du kan også få patientskadeerstatning for fysiske skader efter brug af medicin. Derimod kan du ikke få erstatning, fordi behandlingen ikke gjorde dig rask eller ikke levede op til forventningerne.

  Patientskadeerstatning

  4.5 mio. kr. i erstatning for patientsskade – kort sagsbehandlingstid

  En af mine klienter har netop fået ca. 4,5 mio i foreløbig erstatning for en patientskade. Patientskaden blev anmeldt for ca. 1 år siden, og det foreløbige resultatet er særdeles tilfredsstillende, henset til skadens art og omfang. Vi har haft den fordel at være med helt fra før anmeldelsestidspunktet, hvilket har givet os optimale arbejdsvilkår, som naturligvis betyder bedre resultater – større erstatninger.

  Advokat Michelle Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne

  Behandlingstid for patienterstatning

  Det er svært at give et skøn for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i Patienterstatningen, da det kan variere meget. Men det er vores erfaring, at sagerne oftest bliver hurtigere afsluttet, når en advokat er med i forløbet.

  Jo tidligere i forløbet vi er med, desto bedre chance er der for at opnå en tilfredsstillende patientskadeerstatning. Er du ikke tilfreds med afgørelsen, er det muligt at anke den til Ankenævnet for Patienterstatningen.

  Patienten skal lide et tab

  Når Patienterstatningen tager stilling til en sag, er det afgørende, at der er sket et tab for patienten. Du kan søge om patientskadeerstatning for tabt arbejdsfortjeneste, varige mén, svie og smerte, erhvervsevnetab, helbredsudgifter eller forsørgertab.

  Her er nogle mere specifikke retningslinjer for, hvornår du er berettiget til patientskadeerstatning:

  • Hvis det vurderes, at en erfaren specialist på det givne område og under de samme forhold ville have handlet anderledes ved undersøgelse, behandling osv., og at skaden dermed kunne være undgået.
  • Hvis skaden skyldes fejl eller svigt i teknisk udstyr, der bruges ved undersøgelser og behandlinger.
  • Hvis skaden kunne være undgået ved hjælp af andre behandlings teknikker eller metoder, som allerede er til rådighed, og som vurderes til at være lige så effektive til behandling af patientens sygdom.
  • Hvis patienten som følge af undersøgelse eller behandling får infektioner eller andre komplikationer, som er mere omfattende, end det som patienten med rimelig må tåle.

  Sådan søger du om patientskadeerstatning

  Du søger om erstatning hos Patienterstatningen, tidligere kendt som Patientforsikringen. Det er gratis at anmelde en skade, og det gør du ved at udfylde et elektronisk anmeldelsesskema på Patienterstatningens hjemmeside. Forældelsesfristen er tre år, fra den dag du opdagede skaden.

  Der er forskellige kriterier i forhold til, om du søger patientskadeerstatning for behandlingsskader eller for lægemiddelskader. Alle lægemidler kan som udgangspunkt have bivirkninger, men er de mere alvorlige, end hvad der er rimeligt, kan du have ret til patientskadeerstatning.

  Kontakt os for mere information

  Vil du høre, om ErstatningsAdvokaterne kan hjælpe dig med at få patientskadeerstatning, er du velkommen til at ringe til os på telefon: 80 200 700, eller du kan skrive til os på advokaterne@erstatningsadvokaterne.dk