Voldsoffererstatning

Voldsoffererstatning

 • Hvornår har voldsofre ret til erstatning?
 • Uden erstatning intet honorar
 • Rådgivning baseret på åbenhed og tillid
 • Erfaring fra tusinde af skadesager

Ring på tlf: 80 200 700 – opkaldet er gratis

  Gratis forhåndsvurdering af, om det kan svare sig at antage advokat til sagen


  Har du været udsat for vold eller voldtægt kan ErstatningsAdvokaterne hjælpe dig med at få overblik over mulighederne for at få voldsoffererstatning. I den svære situation som det oftest er, hjælper vi dig gennem hele processen og sørger for at alle krav kommer med. Opnår du ingen erstatning, får du ingen regning fra ErstatningsAdvokaterne.

  Det tager ofte forholdsvis lang tid at få en sag behandlet i Erstatningsnævnet, så derfor kan det være en fordel at have en advokat ved din side, der hjælper med at holde fast i kravet om erstatning efter vold.

  Hvad dækker voldsoffererstatning?

  Erstatning til voldtægtsofre eller voldsofre dækker udgifter til medicin og behandling, tabt arbejdsfortjeneste, svie og smerte, varige mén og erhvervsevnetab.

  voldsoffererstatning

  I de fleste tilfælde kan du kræve erstatning uden at føre sag direkte mod gerningsmanden. I stedet søger du om erstatning for personskade hos Erstatningsnævnet. Du kan få erstatning efter at være udsat for forbrydelser som vold, voldtægt, vidnetrusler, røveri eller incest.

  Voldsoffer tilkendt yderligere 1,4 mio kr. i erstatning

  Voldsoffer var før vores indtræden i sagen blevet tilkendt godtgørelse for varigt mén med 35 % og erstatning for tab af erhvervsevne svarende til midlertidigt 25 %. Den midlertidige vurdering var foretaget af Arbejdsskadestyrelsen.

  Voldsofferets bistandsadvokat havde bistået voldsofferet i den forbindelse, og bistandsadvokaten havde afsluttet sagen ved udbetaling af erstatning i henhold til den midlertidige vurdering fra Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen havde alene kunnet foretage en midlertidig vurdering, da voldsofrets arbejdsmæssige situation var uafklaret.

  Voldsofferet rettede herefter henvendelse til os, da voldsofret havde brug for hjælp til at komme videre i sagen overfor kommunen. Vi hjalp i den forbindelse voldsofret med tilkendelse af førtidspension, og anmodede herefter Erstatningsnævnet om genoptagelse af sagen. I den forbindelse blev sagen på ny forelagt Arbejdsskadestyrelsen, som herefter vurderede voldsofrets varige mén til 55 % og endelige erhvervsevnetab til 65 %. Dette udløste en yderligere erstatning på kr. 1,4 mio.

  Advokat Michelle Bunk (L), Erstatningsadvokaterne

  Betingelser for voldsoffererstatning

  Det er muligt at få erstatning til voldsofre og voldtægtsofre, selv om gerningsmanden er ukendt eller ikke kan findes. Du kan også få erstatning, selv om der ikke bliver en straffesag, eller hvis der ikke falder dom. Det gælder også, hvis gerningsmanden ikke kan straffes, fordi gerningsmanden er under 15 år eller vurderes til at være utilregnelig (for eksempel sindssyg).

  For at få voldsoffererstatning:

  • skal forbrydelsen være anmeldt til politiet inden for 72 timer
  • skal skaden være sket ved en overtrædelse af straffeloven eller lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
  • skal der være tale om personskade 
  • skal der være fremsat krav om erstatning over for skadevolderen, hvis sagen har været i retten 
  • skal der være fremsat krav over for Erstatningsnævnet senest to år, efter forbrydelsen er begået, to år efter endelig dom i sagen er afsagt eller to år efter politiets afgørelse om indstilling af efterforskningen

  Erstatning efter vold

  Har du været udsat for vold og har tænkt dig at søge om voldsoffererstatning, skal du hurtigst muligt kontakte din læge og holde kontakten så længe, du er syg. Din læge skal skrive en lægeerklæring, som for eksempel skal bruges, hvis du skal i retten.

  For at få erstatning som voldsoffer skal der blandt andet være oplysninger, om du har været ude af stand til at passe dit arbejde, om du har fysiske eller psykiske mén, eller om du har brug for særlig behandling som følge af volden.

  Sådan søger du om voldsoffererstatning

  Det er Erstatningsnævnet, der behandler ansøgninger om erstatning til voldsofre, og det er dem, du skal anmelde skaden til. Det gør du på http://www.erstatningsnaevnet.dk/, hvor du downloader og udfylder et anmeldelsesskema.
  Skemaet skal afleveres til politiet i den politikreds, hvor overfaldet er sket, og når politiet er færdig med at behandle sagen, eller der er afgivet dom, bliver anmeldelsesskemaet sendt videre til Erstatningsnævnet.

  Kontakt os

  Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe og vejlede dig, så du kan få tilkendt den korrekte voldsoffererstatning. Hos ErstatningsAdvokaterne kan du regne med at få individuel bistand, da der ikke er to sager, som er ens. Vi har mange års erfaring med personskadesager og sørger for at varetage dine interesser bedst muligt.
  Ring til os på telefon: 80 200 700, eller skriv til os på advokaterne@erstatningsadvokaterne.dk