2 % højere méngrad udløser 1 million mere i erstatning

I denne sag, hvor ulykkesforsikringen havde vurderet de varige mén efter en trafikulykke til 28%.

Vi gjorde gældende, at procenten skal fastsættes til mindst 30,

hvilket vi bl.a. begrundede med de tilvejebragte lægelige oplysninger, praksis i lignende sager osv. Det gav AES os medhold i.

Hvorfor “slås” om 2%? Fordi:

Ulykkesforsikringen skal (oftest) betale dobbelt erstatning ved 30% – derfor er procenten særlig vigtig her.

Vi har aldrig tidligere set vurderinger fra ulykkesforsikringer på 28% – men derimod på 25 eller 30%,

men nu syntes et af landets kendte forsikringsselskaber så, at selskabet ville indføre en ny praksis – og prøve med tallet 28! …… Og dermed slippe for at betale dobbelt erstatning.

Den gik ikke.

Nu venter vi så på, at forsikringsselskabet vil følge AES’s vurdering.

Tillykke til skadelidte!

Del gerne.

OPDATERING!

Forsikringsselskabet har nu accepteret det yderligere krav om erstatning for personskade efter trafikuheld.

Det betaler derfor ca 1,2 millioner kroner  mere incl renter mv. til skadelidte.

Tillykke til skadelidte.

https://www.facebook.com/ErstatningsAdvokat/photos/a.516985851644752/2089853704357951/?type=3

God fredag.

Del gerne.

Venlig hilsen Britha Bunk – ErstatningsAdvokaterne

Telefon 80 200 700

https://www.erstatningsadvokaterne.dk