37 årig kvinde har lige fået medhold i, at kommunen ikke må stoppe hendes sygedagpenge

ErstatningsAdvokaterne påklagede afgørelsen fra kommunen om stop af sygedagpengeKommunens afgørelse, sygedagpenge i en sygedagpengesag, som udspringer af klientens sag om erstatning for personskade.

Uddrag af begrundelsen for afgørelsen:

“Der kan ikke ske ophør af udbetaling af sygedagpenge med henvisning til, at du efter en bredere vurdering ikke er uarbejdsdygtig.”

Bevisbyrderegel:

“Vi vurderer, at kommunen ikke har godtgjort, at du vil være i stand til at genoptage arbejde hverken i dit hidtidige fag eller i et andet fag i samme omfang som før sygemeldingen.”

Tillykke til skadelidte!

Advokat Britha Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne