4.5 mio. kr. i erstatning for patientsskade – kort sagsbehandlingstid

En af mine klienter har netop fået ca. 4,5 mio i foreløbig erstatning for en patientskade. Patientskaden blev anmeldt for ca. 1 år siden, og det foreløbige resultatet er særdeles tilfredsstillende, henset til skadens art og omfang. Vi har haft den fordel at være med helt fra før anmeldelsestidspunktet hvilket har givet os optimale arbejdsvilkår, som naturligvis betyder bedre resultater – større erstatninger.

Advokat Michelle Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne