4,5 mio i erstatning til skadelidte. Trafikulykke. Skadelidte fik medhold i byretten.

Både Retslægerådets og Arbejdsskadestyrelsens vurderinger blev tilsidesat i byretten!

Det betyder konkret, at vores klient således fik medhold i sit krav på 4,5 mio kroner – i byretten. Forsikringsselskabet ville betale kr. 0.

Der er nu en ankefrist på 4 uger.

Uddybende beskrivelse af sagen følger, herunder oplysninger om, hvorvidt dommen ankes af forsikringsselskabet.

Sagen er ført af ErstatningsAdvokaterne ved advokat Lars M. H. Christensen.

ErstatningsAdvokaterne – Erstatning for personskade.