Alm. Brand overvejer nu at indgive klage over mig til advokatmyndighederne – Lenas sag fortsat 2

Jeg er lige blevet kontaktet af Alm. Brands chef fra selskabets juridiske afdeling. Han oplyste, at Britha Bunkselskabet overvejer at indklage mig for Advokatmyndighederne. Hvorfor, spurgte jeg?

Fordi det er respektløst overfor Alm. Brand, at ErstatningsAdvokaterne på Facebook har offentliggjort Alm. Brands fremgangsmåde i denne sag (se forrige opslag) og nævnt forsikringsselskabets navn, svarede den juridiske chef. “Alm.Brand har ikke mulighed for at forsvare sig” – tilføjede han. Det forstår jeg jo ikke. Alm. Brand skal bare forklare, hvorfor selskabet tilbyder en skadelidt person halvdelen af den erstatning, som hun kræver, MOD at forlange, at hun ikke går til domstolene med sagen.

Det er jo selve denne kritisable fremgangsmåde i sagen, nemlig at fratage en skadelidt person sin grundlovshjemlede ret til en domstolsprøvelse, som vi anfægter og offentliggør. Enten bør selskabet afvise erstatningskravet fuldt ud eller også må man betale den del, man har meddelt, at man vil acceptere, og så må domstolene tage stilling til den del, som parterne er uenige om. Dette er en helt sædvanlig, fair og retfærdig fremgangsmåde.

Jeg inviterede naturligvis Alm. Brand til dialogen på facebook. Det afslog selskabet, som således hverken ønsker offentlighed i form af domstolsprøvelse eller på de sociale medier.

Jeg er rystet over, at et af landets største forsikringsselskaber finder det mere respektløst at offentliggøre så kritisabel en fremgangsmåde end at fratage en skadelidt sin grundlovshjemlede ret til en domstolsprøvelse.

Advokat Britha Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne