Biindtægt fra egen virksomhed skal medtages i erhvervsevnetabserstatning

Retten i Glostrup har i en dom af 26. februar 2014, givet os medhold i, at skadelidtes biindtægt fra egen virksomhed skal medtages ved fastsættelsen af erhvervsevnetabserstatning. Sagen drejer sig om uenighed vedrørende opgørelse af årsløn jf. Erstatningsansvarslovens 7. Tryg Forsikring ville ikke tillægge indtægt fra Rico Rødbys eget firma ved fastsættelse af årslønnen. Tryg Forsikring mente alene, at der skulle lægges vægt på Rico Rødbys indtjening fra fuldtidsarbejdet som sælger ved en trælasthandel, i modstrid med totalindkomstprincippet. Dette fik Tryg Forsikring dog ikke medhold i, og vi vandt sagen.

Se dommen her.

Advokat Flemming Hedegaard (H), ErstatningsAdvokaterne