Du skal tilbagebetale din erstatning for patientskaden

– meddelte regionens/hospitalets advokat en skadet patient,

som imidlertid vandt sin sag i begge instanser.

En fejlopereret mand fik tilkendt og udbetalt erstatning for følgerne efter en operation med defekt hofteprotese.

Patienten fik medhold i, at der var sket en patientskade, og i kravet om erstatning. Erstatningsbeløbet blev udbetalt.

Regionen/hospitalet krævede imidlertid erstatningsbeløbet tilbagebetalt.

Region Nordjylland hyrede en specialiseret advokat (for skadevoldere) til at kræve beløbet tilbagebetalt – inden man overhovedet havde påklaget afgørelsen!

Herefter påklagede Regionen/hospitalet afgørelsen om denne patientskade, som invaliderede og påførte patienten et tab på mere end 2 mio kroner.

Regionen/hospitalet gjorde gældende, at der slet ikke var sket en patientskade, da hofte-protesen efter deres opfattelse ikke var defekt – uagtet de foreliggende beviser for det modsatte.

Dernæst gjorde regionen/hospitalet gældende, at patientens økonomiske tab ikke skyldtes skaden, selv om der så måtte være tale om en patientskade.

Patienten blev skræmt over denne agressive fremgangsmåde fra regionen/hospitalets side, og han kontaktede derfor ErstatningsAdvokaterne.

Vi meddelte regionen/hospitalet, at afgørelsen i 1. instans var helt i overensstemmelse med gældende ret, og at det udbetalte beløb på mere end 2 mio var korrekt beregnet. Klagen fra regionen/hospitalet burde derfor tilbagekaldes.

Men regionen/hospitalet fastholdt klagen og pustede sagen overraskende op på en retssikkerhedsmæssigt betænkelig og kritisabel måde.

Eksempelvis indhentede regionens/hospitalets advokat flere erklæringer fra en højtstående speciallæge indenfor “hofte-området”, og man sendte adskillige mere eller mindre relevante medicinske artikler til Ankenævnet med henblik på at fratage patienten den tilkendte og udbetalte erstatning på mere end 2 mio.

Vi imødegik denne agressive fremgangsmåde med relevante lægelige erklæringer fra opererende overlæge samt internationale artikler vedr. de skader, som mange hofteopererede er blevet påført.

Vi har modtaget flere lignende sager, og håber nu på, at denne afgørelse vil få positiv betydning for de berørte.

Man har behandlet den her omtalte sag forholdsvis hurtigt i ankenævnet.

Afgørelsen blev truffet af 2. instans i går – lige efter fyraften. Der var flere juridiske problemstillinger i sagen, som derfor kunne vindes helt eller delvist.

Det var med slet skjult glæde, at vi kunne konstatere, at

skadelidte fik medhold på samtlige punkter!

Kæmpe tillykke til skadelidte!

Venlig hilsen Britha Bunk, advokat – ErstatningsAdvokaterne