En 39 årig arbejdsskadet mand har lige fået medhold i

at méngraden skal forhøjes til det dobbelte. Arbejdskadestyrelse afgørelse

Arbejdsskadestyrelsen skulle anerkende alle generne efter skaden.

Arbejdsskadestyrelsen ville kun anerkende skadelidtes nakkegener og ikke ryggenerne. Skadesmekanismen var efter vores vurdering egnet til også at fremkalde ryggenerne.

Arbejdsskadestyrelsen mente ikke, at denne skadesmekanisme kunne medføre ryggener.

ErstatningsAdvokaterne påklagede afgørelsen, og gjorde bl.a. under påberåbelse af lovens bevisbyrderegler samt den foreliggende bevisførelse gældende, at samtlige gener var forårsaget af skaden.

Det synspunkt tiltrådte Ankestyrelsen, som forhøjede méngraden fra 10 til 20.

En sådan forhøjelse får særlig stor betydning for skadelidtes ret til erstatning for personskade, både for kravet vedr. godtgørelse for varigt mén, men i mange tilfælde også for fastsættelse af erstatning for erhvervsevnetab samt i forhold til krav om erstatning mod en evt. ulykkesforsikring.

Stort tillykke til skadelidte.

Advokat Michelle Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne