En stævning mod alm. Brand udløste straks 2 mio.

Alm. Brand afviste krav om erstatning fuldstændig. Vi stævnede derfor forsikringsselskabet. Straks derefter betalte Alm. Brand 2 mio kroner.

Sagen nåede således aldrig til en dom.

Og vi spørger så Alm. Brand:

Hvorfor var det nødvendigt, at skadelidte skulle anlægge retssag?

Når nu selskabet alligevel straks efter stævningen betaler?

Ikke alle skadelidte har nogen, som vil løbe risikoen sammen med dem, når der skal stævnes i en sag.

De ofte enorme sagsomkostninger ved en retssag afholder derfor mange skadelidte fra at forfølge deres ret til erstatning for personskade.

Alm. Brand vil sjældent dække de fulde advokatomkostninger for en juridisk vurdering af sagen hos en specialiseret advokat.
Så er det jo ganske forståeligt, at for mange skadelidte giver op, og mister deres ret til erstatning.

Og langt fra alle kan få fri proces til disse tunge og dyre sager.

Vi finder det kritisabelt, at det er nødvendigt at anlægge retssager i sager, hvor kravet om erstatning er så klart, at forsikringsselskabet betaler straks efter, at der er udtaget en stævning – altså et enkelt processkrift til retten.

Vi håber, at Alm.Brand vil ændre den kedelige kurs, og søge dialog i stedet for disse tiltagende mange unødvendige tvister i sager, hvor Alm. Brand er modpart. Dette er jo på den lange bane i begge parters interesse.

Vi er naturligvis fortsat klar til en positiv dialog med selskabet.

Venlig hilsen ErstatningsAdvokaterne