Erstatning til et barn forhøjet fra 0 til 1/4 million

Et barn har nu fået medhold i, at hun pådrog sig varige mén ved en ulykke i en forlystelsespark.

Barnets forældre henvendte sig til os, fordi Forsikringsselskabet og Arbejdsskadestyrelsen havde afvist, at der var tale om varige mén, som kunne medføre erstatning.

Jeg vurderede, at der var grundlag for at rejse krav om erstatning, og udarbejdede derfor en redegørelse i sagen, og anmodede Arbejdsskadestyrelsen om at vurdere sagen igen.

ErstatningsAdvokaterne fik medhold, og der er nu fastsat en méngrad, som jo også udløser erstatning for erhvervsevnetab, når der er tale om et barn på under 15 år. Husk denne særlige regel!

I dag kan ErstatningsAdvokaterne sende en check på kr. 250.000 til barnets konto.

Advokat Britha Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne