Erstatning til yngre håndværker – tidoblet.

1 mio kroner mere i erstatning! Méngraden blev forhøjet 2 gange,

og der kunne derefter rejses yderligere erstatningskrav mod 3 ulykkesforsikringer og arbejdsskadeforsikringen.

Yngre faglært mand faldt 7 meter ned under sit job som håndværker, og kom ganske voldsomt til skade.

Hans fagforbund havde hjulpet skadelidte med sagen, og han havde fået tilkendt 12% i varigt mén. Herefter kontaktede skadelidte ErstatningsAdvokaterne.

Vi påklagede afgørelsen, og méngraden blev derefter forhøjet til 20%.

Vi vurderede imidlertid, at de varige følger var så omfattende, at der burde fastsættes en méngrad på 30%, hvilket Ankestyrelsen afviste – i første omgang.

Vi anmodede imidlertid på ny om en revurdering, idet vi fastholdt vores tidligere vurdering, og vi supplerede argumentationen for forhøjelsen til 30%.

Uanset ankeadgangen således allerede var udnyttet, besluttede Ankestyrelsen alligevel at se på sagen igen – og Styrelsen gav os medhold – igen.

Samlet var der således tale om en næsten tredobbelt forhøjelse af den oprindelige afgørelse – og en næsten tidobbelt udbetaling af erstatning.

Der blev derfor rejst krav overfor de i alt 4 involverede forsikringsselskaber, og erstatningen blev dermed forhøjet fra ca. 100.000 til godt 1000.000 kroner.

Stort tillykke til skadelidte!

Venlig hilsen ErstatningsAdvokaterne