Erstatning til et barn blev ændret fra kr. 0 til kr. 300.000

I en sag om erstatning til en lille dreng på 10 år, havde Arbejdsskadestyrelsen vurderet, at han ikke var berettiget til erstatning for varigt mén som følge af en ulykke. Drengen var i 2010 blevet påkørt af en bus på vej i skole. Ved ulykken pådrog han sig blandt andet et brækket lårben. Arbejdsskadestyrelsen fandt som anført, at følgerne efter ulykken ikke havde medført varige mén. Grundet Arbejdsskadestyrelsens vurdering ville forsikringsselskaberne ikke udbetale erstatning. Drengens forældre rettede herefter henvendelse til vort kontor, hvorefter vi på baggrund af en gennemgang og vurdering af særligt de lægelige akter opfordrede Arbejdsskadestyrelsen til at foretage en revurdering. Vi gjorde blandt andet opmærksom på, at Arbejdsskadestyrelsen ikke havde taget tilstrækkelig hensyn til ar på kroppen efter ulykken. Alene på baggrund af vores partsindlæg til Arbejdsskadestyrelsen, ændrede Arbejdsskadestyrelsen herefter vurderingen fra 0 til 5 % varigt mén. Dette betød, at den skadelidte dreng herefter fik en samlet erstatning på lidt over kr. 300.000,00. Da der var tale om en sag med et skadelidt barn under 15 år, udløste fastsættelse af en méngrad på 5 % nemlig også erstatning for tab af erhvervsevne. Også derfor havde Arbejdsskadestyrelsens revurdering på baggrund af vores intervention afgørende betydning.

Advokat Michelle Bunk (L), Erstatningsadvokaterne