ErstatningsAdvokaterne anlægger for tiden mange retssager pga. arbejdsskadestyrelsen, som igen foretager (for) mange forkerte vurderinger.

Vi ser (for) mange sager for tiden, hvor vi må konstatere, at Arbejdsskadestyrelsen’s vurderinger af méngrad og erhvervsevnetab er forkerte – for lave.

Det er i en del tilfælde lykkedes os, at få Arbejdsskadestyrelsen/Ankestyrelsen til at forhøje vurderingerne uden en retssag, men desværre ikke i alle tilfælde.

Derfor anlægger vi for tiden en del sager ved domstolene med henblik på at få fastsat højere erstatning for varige mén og for erhvervsevnetab.

Det er imidlertid ganske frustrerende for de skadelidte, at de først skal vente ofte op til flere år på en vurdering fra Arbejdsskadestyrelsen, og når vurderingen så endelig foreligger, så sker det for ofte, at den er forkert.

Vi opfordrer til, at man forsøger at undgå en forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen, HVIS man har anden sagkyndig bistand (advokat), som i mange tilfælde kan forlige sagen uden om Arbejdsskadestyrelsen.

MEN pas dog på at din advokat ikke indgår “for dårlige” forlig for at afslutte sagen hurtigere!

Derfor: Nogle sager BØR/SKAL omkring Arbejdsskadestyrelsen – nogle bør sågar passere domstolene – andre bør bestemt ikke.

Hvis du er i tvivl – så kontakt os, eller en anden uafhængig, erfaren og specialiseret advokat, som du har fuld tillid til.