ErstatningsAdvokaterne’s VEJLEDNING
på grundlag af Kammeradvokatens redegørelse om Arbejdsskadestyrelsens fejl.

Redegørelsen er skræmmende læsning. Men måske er virkeligheden værre.

For bemærk, at det endda er Arbejdsskadestyrelsens EGEN advokat, som er bestilt til at vurdere den kritik, der i årevis er blevet fremført mod Arbejdsskadestyrelsens vurderinger.

Man burde selvsagt have benyttet en uvildig advokat/anden sagkyndig til at foretage denne undersøgelse og vurdering af kvaliteten af Arbejdsskadestyrelsens arbejde. Kammeradvokaten, Arbejdsskadestyrelsens egen advokat, gør hvad han kan for at pynte på de skræmmende mange fejl. Trods dette, når Arbejdsskadestyrelsens egen advokat frem til, at der er fejl i ca. hver fjerde afgørelse! Ja – HVER FJERDE AFGØRELSE – CA. 25% ER FEJLAGTIG.

Kammeradvokatens undersøgelse er efter EA’s vurdering foretaget på et noget spinkelt undersøgelsegrundlag. Kammeradvokaten har nemlig kun undersøgt 100 afgørelser – Arbejdsskadestyrelsen træffer 100.000 afgørelser årligt! Hvis vi lægger til grund, at de 100 sager er repræsentative, så betyder det, at der er blot på et år træffes ca. 25.000 forkerte afgørelser i Arbejdsskadestyrelsen!

EA’s advokater har læst og drøftet den 28 sider lange rapport fra Kammeradvokaten. Rapporten er ikke helt klar i forhold til beskrivelsen af de konkrete fejl, da der er tale om forskellige typer af fejl. Dog kan vi konstatere, at blandt de hyppigste fejl er fastsættelse af årslønnen, og udmåling af erhvervsevnetabsprocenten.

Derfor vurderer EA, at mange skadelidte har betydelige restkrav på erstatning som følge af de påviste fejl.

VORES RÅD TIL SKADELIDTE:

HAR DU FÅET FASTSAT ERHVERVSEVNETAB I DIN ARBEJDSSKADESAG?
Så vil vi anbefale dig at gennemgå afgørelsen for eventuelle fejl, og anmode om genoptagelse, hvis du/din advokat vurderer, at din afgørelse kan være blandt de 25%, hvor der er sket fejl til ugunst for dig.

Vær dog opmærksom på, at en genoptagelse kan betyde at en løbende erstatning kan ændres også i negativ retning, således at en løbende erstatning kan blive nedsat. Det vil dog kun ske i sjældne tilfælde.

EA tilbyder skadelidte at bistå i forbindelse med genoptagelse af sagen. På den måde får du en ekspertvurdering af, om det kan betale sig at genoptage din sag.

HVAD KOSTER DET?
ErstatningsAdvokaterne arbejder resultatorienteret. Det vil sige, at vores honorar vil blive fastsat i forhold til det opnåede resultat og medgået tid. Vores interne statistik viser, at EA’s honorar typisk fastsættes i intervallet 0-15% af de opnåede resultater.

DIN GARANTI FOR RETSSIKKERHED
ErstatningsAdvokaterne er det største og ældste advokatfirma i Danmark, som udelukkende bistår i personskadesager. EA har vurderet mange tusinde arbejdsskadesager. Vi repræsenterer kun skadelidte. Vores honorar afhænger af det resultat, vi opnår til dig. Det er din garanti for størst mulig erstatning – og ordentlighed.

Advokat Britha Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne