Et uanstændigt dårligt tilbud – fra et forsikringsselskab

Jeg bliver nødt til at dele min forargelse med jer – igen.Alm. Brand

Min klient Lena kom alvorlig til skade i 2011, og da hun kontaktede ErstatningsAdvokaterne i 2014, var der endnu ikke udbetalt erstatning på sagen. Vi sendte sagen i Arbejdsskadestyrelsen, som vurderede ménet til 25% og erhvervsevnetabet til 75%.

Vi opgjorde et krav for et par måneder siden på godt 3 mio kroner i overensstemmelse med de procenter Arbejdsskadestyrelsen fastsatte.

Nu meddeler forsikringsselskabet så, at man kun vil anerkende og kun vil betale ca. halvdelen af det opgjorte krav. Og hvis Lena/vi ikke accepterer det, så vil man slet ikke betale noget overhovedet!

Jeg meddeler så forsikringsselskabet, at der forhåbentligt er tale om en fejl i formuleringen af selskabets skrivelse. Vil selskabet fratage Lena hendes retssikkerhed i form af en domstolsprøvelse? For selskabet kender jo Lena’s økonomi, og ved derfor, at hun med stor sandsynlighed, ikke kan sige nej til det dårlige tilbud. Jeg opfordrer derfor selskabet til hurtigst muligt at udbetale den halvdel af kravet, som selskabet skriftligt har meddelt, at det vil acceptere, og så må Lena jo den tunge vej via domstolene for at få inddrevet resten af hendes krav. Det har vi jo prøvet mange gange tidligere.

MEN – det er langt værre end som så – for forsikringsselskabet meddeler, at det ikke vil betale noget overhovedet, hvis Lena benytter sig af sin ret til at inddrive hendes restkrav ved domstolene! Dette uanset selskabet skriftligt har meddelt, at man klart er enig i, at Lena skal have en erstatning – men man er dog kun enig i halvdelen af det opgjorte beløb.

Hvorfor betaler forsikringsselskabet så ikke den halvdel, som man er enig i, skal betales – i det mindste?
Fordi selskabet herved presser Lena, som helbredsmæssigt og økonomisk er i knæ, til at takke ja til et uanstændigt dårligt forligstilbud! Hun vil med meget stor sandsynlighed opnå det dobbelte beløb ved en domstolsprøvelse, men hun har ikke råd til at takke nej til at få det tilbudte beløb udbetalt NU. Hun har ventet i mere end 3 år!

Det er rystende, at et af landets største forsikringsselskaber på den måde vil tjene 1,6 mio kroner på en enkelt skadelidt, ved at udnytte skadelidtes økonomiske sårbarhed, som samme selskab er erstatningsansvarlig for!!!

Hvad ville du gøre, hvis du var Lena?

Spurgte ErstatningsAdvokterne om for nogle uger siden her på facebook. Tak for de mange venlige svar!

Desværre og meget forståeligt ønskede Lena – i overensstemmelse med ErstatningsAdvokaternes anbefaling – ikke at gå videre med sagen, som forsikringsselskabet havde tilbudt med den provokerende og retssikkerhedsmæssigt uacceptable betingelse, at selskabet dog ikke ville betale en krone, hvis Lena anlagde retssag. Heller ikke selv om selskabet havde erklæret, at selskabet var enig i. at Lena skulle have en erstatning på mindst 1.6 mio kr. Lena havde ikke råd til at vente i 3-5 år på en dom. Og teoretisk er der altid en risiko for at tabe en sag. Der afsiges en del forkerte domme til støtte for forsikringsselskabet, i sager som skadelidte klart burde have vundet.

Jeg lovede på mange skadelidte’s opfordring, at oplyse hvilket forsikringsselskab, der er tale om i denne sag.

Det er forsikringsselskabet Alm.Brand.

I ved – forsikringsselskabet der REKLAMERER med “de gode værdier”……

ErstatningsAdvokaterne må igen konstatere, at almindelige menneskers retssikkerhed således ikke er omfattet af Alm. Brands

“gode værdier”. Det er lidt skræmmende.

Advokat Britha Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne