Førtidspensionist Hans Hauge har lige fået medhold

Førtidspensionist Hans Hauge har lige fået medhold hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) i, at han havde krav på godtgørelse for varigt mén og på erstatning for erhvervsevnetab.

  • På ulykkestidspunktet var Hans Hauge Hansen førtidspensionist.
  • Hans Hauge pådrog sig personskade ved en trafikulykke.
  • Forsikringsselskabet havde afvist både erstatning for mén og for erhvervsevnetab.
  • Derfor kontaktede Hans Hauge Hansen os.

Vi vurderede, at der var grundlag for både erstatning for varigt mén og for erhvervsevnetab. Dette redegjorde vi nærmere for, hvorefter sagen blev forelagt for AES, som lige er kommet med en vurdering i sagen.

AES er enige med os i, at Hans har ret til både méngodtgørelse og erstatning for erhvervsevnetab.
AES fastsatte méngraden til 8% og erhvervsevnetabet til 50 %.

TILLYKKE HANS HAUGE!

Venlig hilsen
ErstatningsAdvokaterne

Hans Hauge

Hans Hauge