Fra 0 KR. til 700.000 kr!

Pas på fejl i anmeldelsen – denne fejl havde nær kostet kr. 700.000.

Sagen drejer sig om en 67 årig mand, som havde oplyst en forkert dato i sin anmeldelse af en personskade. Dette bevirkede, at både Arbejdsskadestyrelsen og forsikringsselskabet afviste, at der var grundlag for erstatning for skaden. Efter vores gennemgang og vurdering af sagens akter, bad vi om en ny vurdering af sagen i Arbejdsskadestyrelsen. Det betød, at Arbejdsskadestyrelsen omgjorde den tidligere vurdering, og det lykkedes os også at få overbevist forsikringsselskabet om at anerkende vores krav på kr. 700.000! Det er vanskeligt, at anmelde personskader på den korrekte måde. Derfor er der ofte brug for specialistbistand allerede INDEN anmeldelse til forsikringsselskaber, Arbejdsskadestyrelsen, Patientforsikringen, Erstatningsnævnet osv. Ring til os INDEN du anmelder en skade. Det kan gøre en kæmpe forskel i erstatningens størrelse. Vi kan ofte redde en fejl, men i nogle tilfælde er det for sent. Så er der et kæmpe tab for den skadelidte. Den slags sager ser vi desværre af og til med fatale økonomiske konsekvenser for skadelidte. Så: RING TIL OS INDEN DU ANMELDER EN PERSONSKADE

Advokat Lars M.H. Christensen, ErstatningsAdvokaterne