Historien om ErstatningsAdvokaterne

Det var et arbejderhjem med solide værdier og en meget lille økonomi, som var inspiration for det idégrundlag, som ErstatningsAdvokaterne er skabt ud fra.

Jeg oplevede som barn, hvordan “almindelige mennesker” – særligt de lavest lønnede – ofte opgav deres lovhjemlede ret, fordi de ikke havde råd til at hyre kvalificeret advokatbistand til sager mod tunge modparter som arbejdsgivere, forsikringsselskaber og myndigheder.

Med ydmyg taknemmelighed fik jeg mulighed for at tage advokatuddannelsen i en “lidt sen alder” – takket være vores velfærdsstat, som gjorde dette muligt med SU, boligsikring og friplads til mine børn i daginstitutioner m.v. Det var en gave af de største at få lov at tage så spændende og meningsfyldt en uddannelse efter en del krævende år i erhvervslivet – på gulvet. Suppleret med 10 timers arbejde ugentligt havde vi rigtig gode år økonomisk, mens jeg læste – mine børn og jeg.

Så opstod det velkendte behov for at “betale lidt tilbage”, og et behov for at sikre mig en økonomi, som gjorde mig uafhængig af hjælp til at forsørge mine børn.

Disse behov blev fødselshjælper for advokatfirmaet ErstatningsAdvokaterne, som på den måde blev til  ikke kun een, men til mange tusinde hjertesager!

“Lighed for loven” – er en flot programerklæring i et retssamfund, som Danmark praler af at være. Men realiterne er ofte ganske anderledes.

Uden en betydelig indkomst eller en solid formue er det langt fra “lighed for loven”, som mange skadelidte og syge mennesker oplever, når de forsøger at kræve erstatning for en personskade med varige følger.

Det var tidligere svært at finde en tilstrækkelig kvalificeret advokat, som ville varetage skadelidtes interesser. De færreste advokatfirmaer ville føre sager til den takst, som retshjælp og fri proces vil betale, om man overhovedet kunne få retshjælp og fri proces til sin sag. Og ingen ville tilbyde at arbejde gratis, hvis man tabte sin sag.

Men det ville og vil ErstatningsAdvokaterne. For vi har valgt retsområdet “erstatning for personskade” som vores eneste retsområde – som vores eneste speciale – hvilket bevirker, at firmaet også hænger fornuftig sammen økonomisk. Vi har set i omegnen af ca. 20.000 sager om erstatning for personskade.

Behovet for højt specialiseret advokatbistand til en pris, som alle kan betale, selvom man taber, viste sig at være enormt stort.

ErstatningsAdvokaterne var en realitet, som jeg i dag fortsat er ydmygt taknemmelig over at være en lille del af.

For – den største og vigtigste del af ErstatningsAdvokaterne er nemlig mine mange særdeles dygtige kolleger, som også hylder firmaets værdier, og som alle er veludstyret med kombinationen: “Hjerne og hjerte på rette sted”.

Tak – fordi du viste interesse for firmaets historie.