Selvstændig erhvervsdrivende fik 2 mio. kr. mere i erstatning

Vi oplever ofte, at når skadelidte er selvstændig erhvervsdrivende, bliver erstatningsbeløbet ofte fastsat for lavt af forsikringsselskaberne, fordi virksomhedens regnskaber ikke bliver gennemgået omhyggeligt nok. I førnævnte sag fik vi forhøjet erstatningsbeløbet for indehaveren af et ApS fra kr. ca. 1 mio. til 3 mio. Méngraden blev forhøjet fra 10 til 30 %, og erhvervsevnetabsprocenten fra 25 til 65 %.

Advokat Britha Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne