HUSK – hovedreglen: Fuld erstatning for personskade ved trafikulykker

– uanset årsag til ulykken. Ukendskab til reglen, havde nær kostet skadelidte kr. 3.800.000,-

Den konkrete sag vedrørte en skadelidt, der havde pådraget sig meget omfattende skader ved en hestevognsulykke. Hestevognens ejer havde afvist ethvert form for ansvar for ulykken. Den skadelidte havde derfor bedt om vores hjælp i forbindelse med sagen mod hendes ulykkesforsikringsselskab med henblik på udbetaling af méngodtgørelse. Efter en grundig gennemgang af sagen med den skadelidte viste det sig imidlertid, at der havde været en kørende bil involveret i ulykken. Dette betød, at bilens ansvarsforsikring pr. automatik var ansvarlig for den skadelidtes ulykke, hvilket i sidste ende medførte en samlet erstatning fra ansvarsforsikringsselskabet på ca. 3.800.000,00 pga. de meget omfattende skader (godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, méngodtgørelse, erhvervsevnetabserstatning mv.). Så husk: Hvis der er en kørende bil involveret i din ulykke, så er bilens ansvarsforsikring pr. automatik ansvarlig for din ulykke – også selvom ulykken evt. måtte være din egen skyld.

Retsregler: Færdselslovens § 101 og § 108 samt Erstatningsansvarsloven

Advokat Lars M.H. Christensen, ErstatningsAdvokaterne