Kan du bevise, at dine lidelser skyldes skaden?

“Nej” – siger Retslægerådet. “Nej” – siger Arbejdsskadestyrelsen.Retslægerådets vurdering tilsidesat

“Jo” – siger ErstatningsAdvokaterne i en af de retssager, som vi fører i nær fremtid.

Men hvad siger domstolene? Det vil den kommende dom vise.

Jo – det er op ad bakke. Men det er dog tidligere lykkedes for ErstatningsAdvokaterne, at få tilsidesat Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsens vurderinger, og nu prøver vi så igen.

Sagen drejer sig om et krav på erstatning for en alvorlig personskade, som er sket i trafikken.

I de sager, som er omfattet af erstatningsansvarsloven, er det skadelidte som skal bevise, at hendes/hans lidelse skyldes skaden. Det er ofte en meget tung – og i nogle tilfælde ganske umulig bevisbyrde at løfte.

Man burde – som i arbejdsskadesagerne – vedtage en regel om omvendt bevisbyrde, således at det er forsikringsselskabet, der skal bevise, at lidelserne IKKE skyldes skaden.

Dette vil efter vores opfattelse betyde langt færre retssager. Flere skadelidte vil med den omvendte bevisbyrde få erstatning for skader, som de uforskyldt har pådraget sig.

Advokat Britha Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne