Kommunen kunne IKKE kræve kontanthjælp tilbagebetalt

En kommune havde overfor en skadelidt fremsat tilbagebetalingskrav på over kr. 300.000 for modtaget kontanthjælp. Kommunen begrundede kravet med, at skadelidte i samme periode, som skadelidte havde modtaget kontanthjælp, også havde modtaget erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Vi fik omgjort kommunens afgørelse i Beskæftigelsesankenævnet. Nævnet gav os medhold i, at reglerne om tilbagebetaling skal sikre mod dobbeltforsørgelse. Da kontanthjælpen var fratrukket i kravet på erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste, var der ikke tale om dobbeltforsørgelse. Kommunen kunne derfor ikke kræve kontanthjælpen tilbagebetalt for den periode, som erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste dækkede ( i alt ca. 2 år).

Michelle Bunk, advokat (L), ErstatningsAdvokaterne