Krav på forsørgertabserstatning – her på 2 mio. Uanset “egen skyld”

Ægtefælle til en trafikdræbt kontaktede mig vedr. deres private forsikringer. Ægtefællen var ikke klar over, at hun kunne kræve erstatning fra modpartens forsikring, når ægtefællen selv var skyld i uheldet.
Vi opgjorde og krævede en erstatning på ca. 2 mio kroner, som blev betalt straks uden indsigelser fra modpartens forsikringsselskab, som var Codan.
Mange efterladte ved ikke, at de har krav på erstatning for tab af forsørger, når de mister en ægtefælle eller samlever ved en trafikulykke, hvor andre biler er involveret. Nogen tror, at man kun har ret til erstatning, hvis der var tale om egentlig forsørgelse. Sådan er det ikke. Allerede den omstændighed at man er gift, eller har været samlevende i en længere periode, medfører ret til erstatning for tab af forsørger – uanset hvordan man ”forsørgede” hinanden.

Advokat Michelle Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne