Louise’s krav blev forhøjet fra kr 100.000 til kr. 3.100.000

For ca. 10.000 “synes godt om” siden skrev “Louise” her på facebook-siden: “Nogen der har et godt link til lovgivningen om tabt arbejdsfortjeneste?”. I var mange som venligt gav gode og relevante råd. Det skabte en dialog mellem Louise og flere af jer her på siden. Louise havde hidtil forgæves forsøgt at få erstattet sin tabte arbejdsfortjeneste, som følge af en trafikulykke.

Tabt arbejdsfortjeneste
Louise bad mig om at gennemgå sagen og rejse krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Jeg rejste herefter et krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste – svarende til i alt ca kr. 100.000. Forsikringsselskabet anerkendte kravet efter nogen faglig meningsudveksling – og udbetalte tabt arbejdsfortjeneste.

Varigt men
Forsikringsselskabet havde udbetalt mén-godtgørelse svarende til 10% før Louise bad om vores bistand. EA fik méngraden fastsat til 25% efter indhentelse af fornøden lægelig dokumentation.

Erhvervsevnetab
Og – det viste sig, at der også at var grundlag for et betydeligt krav om erstatning for erhvervsevnetab! Vi har netop opgjort det samlede krav til 3,1 mio kroner.

Advokat Britha Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne