Mere i erstatning for tab af erhvervsevne – piskesmæld m.v.

FÆRRE FEJL I ARBEJDSSKADESTYRELSEN – FOR TIDEN.

For tiden er der fremgang i kvaliteten af Arbejdsskadestyrelsens vurderinger.

Sagsbehandlingen er fortsat uacceptabel lang i en del sager, men kvaliteten af arbejdet er blevet bedre. Det hilser vi meget velkommen.

Det betyder, at vi for tiden stævner i færre sager, hvilket forkorter sagsbehandlingstiden markant for de skadelidte.

SÆRLIGT I TRAFIKSSKADE-SAGERNE:

Der udmåles højere erstatninger end tidligere – særligt for så vidt angår erstatning for tab af erhvervsevne vedr. de såkaldte “bløddelsskader” – fx. piskesmældssagerne.

Der fastsættes således op til 80% i erhvervsevnetab, når skadelidte pådrager sig piskesmæld som følge af en trafikskade, og når betingelserne herfor i øvrigt er opfyldte.

Efter gældende ret, bør der fastsættes et erhvervsevnetab på 65-100% i sager, hvor skadelidte mister sit job og fx. overgår til fleksjob – HVIS sagen i øvrigt er “ren”, dvs at der fx. ikke er konkurrerende andre lidelser. Dertil kommer, at betingelserne efter lovens § 5 i øvrigt naturligvis skal være opfyldte.

Men vær opmærksom på, at der ikke må ske fradrag i erstatningen for andre lidelser – som hovedregel.

ErstatningsAdvokaterne skal i nær fremtid til et møde med Arbejdsskadestyrelsen, som har inviteret os, bl.a. fordi man er interesseret i at lytte til vores kritik og evt. ros af sagsbehandlingen i Styrelsen.

Hvilke emner synes du, der bør med på det møde?

Venlig hilsen Britha Bunk, advokat – ErstatningsAdvokaterne