Retssag mod Nordea Liv & Pension – erhvervsevnetab 2/3

Retssagen drejede sig om, hvorvidt en skadelidts evne til at arbejde i ethvert erhverv var nedsat med 2/3 eller mere i forlængelse af en trafikulykke. Dette – nedsættelsen på 2/3 – var afgørende for om hun var berettiget til invalidepension fra pensionsselskabet.

Den skadelidte havde været igennem 2 arbejdsprøvningsforløb via kommunen, og var i forlængelse heraf blevet bevilliget førtidspension, idet arbejdsprøvningerne har vist, at den skadelidte alene kunne arbejde ca. 5-8 timer ugentligt med alle nødvendige skånehensyn. Kommunen vurderede ikke, at der var andre arbejdsområder, hvor den skadelidte kunne arbejde mere end de ca. 5-8 timer ugentligt.

Det var imidlertid pensionsselskabets opfattelse, at den skadelidte burde kunne arbejde mere end 5-8 timer ugentligt. Pensionsselskabet anerkendte således ikke kommunens arbejdsprøvninger. Selskabet afviste derfor, at den skadelidtes evne til at arbejde i ethvert erhverv var nedsat med 2/3 eller mere.

Sagen blev herefter indbragt for domstolene, der gav den skadelidte medhold i, at hendes evne til at arbejde i ethvert erhverv var nedsat med 2/3 eller mere. At hun var blevet tilkendt førtidspension var ikke i sig selv afgørende, men blev inddraget som et moment blandt flere i vurderingen af sagen.

Pensionsselskabet blev derfor dømt til at udbetale invalidepension til den skadelidte.

Pensionsselskabet har anket dommen til landsretten.

Advokat Lars M. H. Christensen, ErstatningsAdvokaterne