Skadelidte fik medhold i yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Retten i Horsens har ved dom af 8. november 2012 givet os medhold i, at skadelidte var berettiget til yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Tvisten var, om den skadelidte kunne antages at have genoptaget arbejde i væsentligt samme omfang som forud for skaden. Dette var afgørende for, om skadelidte var berettiget til yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Forud for skaden arbejdede skadelidte som ufaglært lagermedarbejder på fuldtid. Efter skaden påbegyndte skadelidte en handelsskoleuddannelse og ved siden af denne uddannelse havde skadelidte forskellige fritidsjob. Vi krævede erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for denne periode. Dette afviste forsikringsselskabet, som var af den opfattelse, at påbegyndelse af studie med samtidige fritidsjob måtte sidestilles med genoptagelse af arbejde i væsentligt samme omfang som forud for skaden. Dette afviste Retten i Horsens, som gav os medhold i, at skadelidte også var berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i denne periode.

Advokat Michelle Bunk (L), Erstatningsadvokaterne