Skal din sag i Arbejdsskadestyrelsen?

Jeg må lige dele min forargelse med jer, som læser med her.

Jeg sidder og læser en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen, som skriver at skadelidte ikke skal have erstatning for tab af erhvervsevne, fordi skadens følger ikke er alvorlige nok til at forårsage et erhvervsevnetab. Skadens følger:

Der er tale om en discusprolaps i ryggen med betydelige gener, og méngraden er – af samme Arbejdsskadestyrelse – fastsat til 10%! Begrundelsen for afslaget er jo helt håbløs, såvel juridisk som lægeligt. Discusprolaps i ryggen og en méngrad på 10% har i utallige andre afgørelser medført erhvervsevnetab på 50-75%, når betingelserne i øvrigt var opfyldt for fastsættelse af denne procent.

Endnu en “ommer” kære Arbejdsskadestyrelse. Det er urimeligt, at skadelidte mennesker skal tåle de alt for mange – og alt for graverende – fejl. Det er også urimeligt, at skadelidte selv skal afholde de advokatomkostninger, som de mange fejl påfører skadelidte, og som Arbejdsskadestyrelsen er ansvarlig for.

Der burde kunne kræves erstatning for skadelidtes udgifter til advokatomkostninger – også i arbejdsskadesager. Er du enig?

Advokat Michelle Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne

michelle-bunk