Nu skal Højesteret tage stilling til..

NU SKAL HØJESTERET TAGE STILLING TIL,

OM DET ER LOVLIGT AT REGIONER KRÆVER PATIENTERSTATNINGER TILBAGEBETALT.

FOR NU HAR ERSTATNINGSADVOKATERNE OPNÅET 3.-INSTANSBEVILLING.

3.-instansbevilling er en sjælden begivenhed – og vi er ovenud glade på de skadelidtes vegne.

Landsretten gav desværre Regionerne medhold i deres tilbagebetalingskrav, MEN landsretten meldte klart ud, at den var enig med ErstatningsAdvokaterne i, at der er tale om et principielt spørgsmål.
Vi havde påberåbt os en bestemmelse i loven, som ikke tidligere har været påberåbt i sager om tilbagebetaling af patienterstatning.

Og med den meldning fra Landsretten lykkedes det at få Procesbevillingsnævnet overtalt til en prøvelse for Højesteret.

Så nu vil vi for tredie gang i denne sag gøre gældende, at Regionerne ikke har den fornødne hjemmel til at kræve erstatningsbeløb tilbagebetalt, når beløbet er modtaget i god tro.

Og hvis det ikke lykkes at overbevise Højesteret, så er der fra politisk hold kommet flere tilkendegivelser om opbakning til en lovændring.

ErstatningsAdvokaterne har nu sammensat det juridiske team, som sammen skal forsøge at få Højesteret overbevist om, at syge mennesker fremover ikke skal mødes med krav om tilbagebetaling af erstatningsbeløb, som de har modtaget – og ofte brugt – i god tro.

Vi – Anni Nørgaard Clausen, advokat (H), Ida Grelk, advokatfuldmægtig og Britha Bunk, advokat (L) er SÅ klar til at fortsætte denne “kamp” for Højesteret. Så:

Del gerne denne artikel, hvis du kender nogen, som har haft en sag hos Patienterstatningen.

Sagen har nemlig betydning FOR ALLE patienter, som er blevet og som bliver mødt med krav om tilbagebetaling af erstatning.

Mange glade hilsner

fra ErstatningsAdvokaterne –

Britha Bunk, advokat