SKAL sagen i Arbejdsskadestyrelsen? Ikke alle sager behøver at forelægges for Arbejdsskadestyrelsen.

Erhvervsevnetab blev fastsat til 75% – uanset skadelidtes sociale sag stadig var uafklaret – og uanset sagen ikke havde været vurderet i Arbejdsskadestyrelsen.

Forsikringsselskabet og EA fastsatte erhvervsevnetabet udenom Arbejdsskadestyrelsen. Det betød kr. 4.000.000 i erstatning til skadelidte og kort sagsbehandlingstid.
MEN HUSK: SAGEN SKAL FORELÆGGES ARBEJDSSKADESTYRELSEN, HVIS DU IKKE HAR EN UAFHÆNGIG SPECIALIST MED MANGE ÅRS ERFARING PÅ SAGEN.

Advokat Britha Bunk, ErstatningsAdvokaterne