Skriv ikke under – før du er tryg ved en afslutning

af din sag om erstatning for personskade.

Her er igen et vigtigt eksempel. Skadelidte kontaktede ErstatningsAdvokaterne for kort tid siden for at få vurderet et tilbud fra et forsikringsselskab på en godtgørelse for varigt mén efter en trafikulykke.

Forsikringsselskabet ville afslutte sagen med et tilbud om godtgørelse på 8% mén til fuld og endelig afgørelse af sagen.

Vi vurderede imidlertid, at méngraden skal fastsættes til mindst 30%. Der blev efter vores supplerende oplysning af sagen og argumentation indgået aftale med forsikringsselskabet om at forhøje tilbuddet til 30%.

Skadelidte kunne nu trygt afslutte sagen og med yderligere kr. 600.000 i erstatning – og uden at skulle igennem en langvarig retssag.

Det forekommer jo heldigvis også af og til, at forsikringsselskabernes tilbud om erstatning bør accepteres, og her gælder det om at få afsluttet sagen hurtigt, men på en måde så du føler dig tryg.

Skriv ikke under på en afslutning af sagen, før du er helt tryg ved, om tilbuddet er i overensstemmelse med, hvad du har ret til.

Venlig hilsen

ErstatningsAdvokaterne