Tillykke til Rasmus – som har æren for at Erstatningsansvarsloven nu ændres.

Lovændringen betyder, Erstatningsansvarsloven ændres efter Højesteretssagat alle som er optaget på en gymnasial uddannelse eller på den grundlæggende del af en erhvervsuddannelse, skal nu have samme erstatning for personskade. Naturligvis – tænker de fleste. Men.

Højesteret fortolkede loven således, at der skulle ske forskelsbehandling på unge under gymnasial uddannelse og unge under en erhvervsuddannelse.

ErstatningsAdvokaterne repræsenterede den unge og fuldstændig invaliderede skadelidte Rasmus, som således tabte sin sag i Højesteret.

Højesteret afsagde således dom om, at Rasmus, som var i gang med en erhvervsuddannelse på skadestidspunktet, skulle have 1,2 mio kr. mindre i erstatning, end hvis han havde været i gang med en gymnasial uddannelse, da skaden skete.

ErstatningsAdvokaterne opfordrede herefter til en lovændring og gik til medierne med denne dom, og den efterfølgende mediedækning medførte at alle politiske partier var enige om en lovændring, så forskelsbehandlingen af unge under uddannelse nu er bragt til ophør!

Den meget glædelige lovændring er Rasmus’s ære. Hvis han – hans pårørende – ikke havde prøvet sagen til ende, var denne lovændring ikke sket – og unge under uddannelse ville fortsat blive forskelsbehandlet.

Desværre er loven ikke med tilbagevirkende kraft. Rasmus får således ikke sit yderligere krav på 1,2 mio i erstatning dækket. Hans mor oplyser, at det er en stor trøst for Rasmus og de pårørende, at han har kunne hjælpe andre unge under uddannelse, som får livsvarige følger efter en ulykke og dermed behov for fuld erstatning for personskade.

Advokat Britha Bunk (L), ErstatningsAdvokaterne