Voldsoffer tilkendt yderligere 1,4 mio i erstatning

Voldsoffer var før vores indtræden i sagen blevet tilkendt godtgørelse for varigt mén med 35 % og erstatning for tab af erhvervsevne svarende til midlertidigt 25 %. Den midlertidige vurdering var foretaget af Arbejdsskadestyrelsen. Voldsofferets bistandsadvokat havde bistået voldsofferet i den forbindelse, og bistandsadvokaten havde afsluttet sagen ved udbetaling af erstatning i henhold til den midlertidige vurdering fra Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen havde alene kunne foretage en midlertidig vurdering, da voldsofrets arbejdsmæssige situation var uafklaret. Voldsofferet rettede herefter henvendelse til os, da voldsofret havde brug for hjælp til at komme videre i sagen overfor kommunen. Vi hjalp i den forbindelse voldsofret med tilkendelse af førtidspension, og anmodede herefter Erstatningsnævnet om genoptagelse af sagen. I den forbindelse blev sagen på ny forelagt Arbejdsskadestyrelsen, som herefter vurderede voldsofrets varige mén til 55 % og endelige erhvervsevnetab til 65 %. Dette udløste en yderligere erstatning på kr. 1,4 mio.

Advokat Michelle Bunk (L), Erstatningsadvokaterne